Etiket: etki

VARROA İLE MÜCADELEDE BİTKİSEL MÜCADELENİN GÖSTERDİĞİ BAŞARI!!! (THE HERBAL FIGHT AGAINST VARROA WAS A SUCCESS)!!!


Cezayir’de yapılan bilimsel çalışmada; bal arısı kolonilerine körük içerisinde 50 gr. kurutulmuş Defne, Biberiye, Kekik ve Nane yaprakları ketenden yapılmış çuval bezi parçalarıyla yakılarak koloni başına 1-2 dakika kovan girişinden muamele yapılmış. Kovanın giriş deliği dışındaki her yerinin kapatılmış olmasına dikkat edilmiştir.

(In an Algerian scientific study, 50 grams of honey bee colonies were supplied through a bellows. Dried Laurel, Rosemary, Thyme, and Mint leaves were burned with linen burlap and treated for 1-2 minutes each colony, starting at the hive entrance. Except for the entrance hole, every part of the bucket was carefully concealed).

Her bitki 5 koloni üzerinde denenerek ölçümler yapılmış. Bu ölçümlerin sonunda körükte bitkilerin kurutulmuş yapraklarının yakılarak dumanlarının koloniye verilmesi sonucu bitkilerin varroa’ya karşı gösterdiği etki oranları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

(Each plant was tested on 5 colonies to determine its size. The impact rates of the plants against varroa as a consequence of burning the dried leaves of the plants in the bellows and providing the smoke to the colony are indicated in the chart below at the conclusion of these measurements).

Defne ve biberiyenin varroa ya etkisi

Defne Biberiye Nane Kekik

Resim-1) A-) Biberiye  B-) Nane  C-) Kekik  D-) Defne

(Picture-1) A-) Rosemary B-) Mint C-) Thyme D-) Laurel)

Sonuç olarak; körükte defne yaprağı, biberiye bitkisinin kurutulmuş yapraklarını yakarak duman yoluyla koloniye uygulandığında etkili varroa mücadelesi yapılabileceği bu bilimsel araştırmada vurgulanmıştır.

(As a result, it was highlighted in this scientific study that efficient varroa management may be achieved by applying smoke to the colony by burning dried leaves of the laurel leaf and rosemary plant in the smoker).

Kaynak

Koumad, S., & Berkani, M. L. (2019). Assessment of the efficacy of four medicinal plants as fumigants against Varroa destrutor in Algeria. Archivos de zootecnia, 68(262).